Studie k alergii na domácí prach

Alergici reagují přecitlivěle na určité substance vyskytující se v prostředí, takzvané alergeny. Pro alergiky na prachové roztoče je mikroskopicky malý prachový roztoč původcem symptomů alergie. Je neškodným, přirozeným spolubydlícím člověka, který osídluje veškeré bytové prostory. Jako hlavní zdroj potravy slouží prachovému roztoči šupiny z lidské kůže. Peří nepředstavuje pro prachového roztoče žádný zdroj potravy. Ke svému růstu a rozmnožování potřebuje prachový roztoč zvláštní mikroklima: vysokou vlhkost vzduchu a teplotu prostředí asi 25 °C.
Ne samotný roztoč, ale alergeny v jeho vyměšcích vedou k trýznivým alergickým symptomům – slzejícím očím, rýmě, kašli a dušnosti –, které mohou výrazně negativně ovlivnit kvalitu života alergiků.

Podle nových vědeckých poznatků jsou rovněž pro alergiky na prachové roztoče přikrývky a polštáře plněné peřím nebo prachovým peřím nezávadné. Při nákupu tohoto zboží je dobré si nechat poradit a dbát na to, aby byla splněna určitá kritéria. Značka NOMITE® signalizuje, že je lůžkovina vhodná pro alergiky na prachové roztoče.

Studie

Feather bedding and childhood asthma associated with house dust mite sensitisation: a randomised controlled trial. (Lůžkoviny z peří a dětské astma spojené s přecitlivělostí na prachové roztoče, randomizovaná kontrolovaná studie.)
Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S.
Arch Dis Child. 2011 Jun;96(6):541-7. Epub 2011 Mar 30.

Evaluation of group 1 mite allergen levels in synthetic and feather pillows: absence of difference. (Zhodnocení hladin alergenu roztočů skupiny 1 v syntetických a péřových polštářích: absence rozdílu)
Purohit A, Shao J, Lieutier-Colas F, Pauli G, de Blay F.
Ann Allergy Asthma Immunol. 2005 Feb;94(2):308-9.

Permeability of synthetic and feather pillows to live house dust mites and house dust. (Propustnost syntetických a péřových polštářů pro živé prachové roztoče a domácí prach.)
Siebers R, Nam HS, Crane J.
Clin Exp Allergy. 2004 Jun;34(6):888-90.

The allergenicity of feather bedding material. (Alergenicita materiálu péřových lůžkovin)
Jones KP, Rolf S, Stingl C, Walters GE, Davies BH.
Allergy. 2002 Mar;57(3):266.

The use of a feather quilt, childhood asthma and allergic rhinitis: a prospective cohort study. (Používání péřové přikrývky, dětské astma a alergická rýma: prospektivní kohortová studie.)
Nafstad P, Nystad W, Jaakkola JJ.
Clin Exp Allergy. 2002 Aug;32(8):1150-4.

„Gutachten zur Einschätzung der Relevanz der Bettfedern- (Keratin) Allergie“. (Posudek ke zhodnocení relevance alergie na lůžkové peří (keratin)),
Prof. Dr. med. Dietrich Hofmann, bývalý vedoucí Institutu pediatrie, Universitätsklinik (Fakultní nemocnice) Frankfurt a. M.

Shrnutí „Posudku ke zhodnocení alergie na lůžkové peří (keratin)“ ,
Prof. Dr. med. Dietrich Hofmann, bývalý vedoucí Institutu pediatrie, Universitätsklinik (Fakultní nemocnice) Frankfurt a. M.

“House dust mite allergen in pillows“ (Alergen prachových roztočů v polštářích),
posudek výzkumného týmu Wellington Asthma Research Group, Wellington School of Medicine, Nový Zéland, (německý překlad)

“Ökologische Untersuchungen zur Hausstaubmilbenallergie“ (Ekologické výzkumy ohledně alergie na prachové roztoče), 
shrnutí, Prof. Dr. Dr. Hans W. Jürgens, Institut průmyslové antropologie, Universität Kiel (Univerzita Kiel)

Redakce studií
iKOMM Information und Kommunikation im Gesundheitswesen GmbH
Friesenstraße 14
53175 Bonn