Glasgow, NJ. et. al. (2011)

Feather bedding and childhood asthma associated with house dust mite sensitisation: a randomised controlled trial.
(Péřové lůžkoviny a dětské astma ve spojitosti s citlivostí na roztoče: náhodná kontrolovaná studie)

Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S.
Arch Dis Child. 2011 Jun;96(6):541-7. Epub 2011 Mar 30.

Východisko:
Některé epidemiologické studie neprokazují žádnou souvislost mezi symptomy astmatu a používáním lůžkovin (polštářů a dek) z peří a prachového peří. Přecitlivělost na roztoče (Der p1) byla nižší než při použití polštářů a dek se syntetickou výplní.

Koncepce studie:
Práce zkoumala, zda mohou být lůžkoviny z peří a prachového peří vhodné ke snížení stupňě závažnosti astmatu u dětí. Byly srovnávány nové polštáře a deky z peří a prachového peří se syntetickými lůžkovinami, které byly používány po dobu jednoho roku. Všichni účastníci výzkumu z řad dětí (7–14 let) měli pozitivní test na alergii na roztoče. U převážné části účastníků studie (> 70 %) byla matrace opatřena potahem (encasing) nepropouštějícím roztoče.

Výsledky:
Pokud jde o stupěň závažnosti astmatu u účastníků studie, nebyl za dobu jednoho roku u obou skupin zjištěn žádný rozdíl.

Závěr:
Lůžkoviny z peří a prachového peří jsou pro děti s alergiemi na roztoče stejně vhodné jako syntetické lůžkoviny. Výzkum prokazuje, že velmi rozšířené doporučení, aby se alergici vyhýbali přikrývkám z peří a prachového peří, již není platné.
Hlavním životním prostředím roztočů je matrace. Potahy matrací nepropouštějící roztoče mají tudíž pro redukci alergenů větší význam než volba polštářů a dek.