Jones, K.P. et. al. (2002)

The allergenicity of feather bedding material
(Alergenita péřového ložního materiálu)


Jones KP, Rolf S, Stingl C, Walters GE, Davies BH.
Allergy. 2002 Mar;57(3):266.

Východisko:
Neustálý kontakt s vysokými hladinami alergenů je známý rizikový faktor atopického astmatu a dalších alergických onemocnění. Vyvarování se alergenů je tedy u postižených alergiků považováno za první důležitý krok.

Koncepce studie:
Daná práce zkoumá význam citlivosti na péřové přikrývky u známé alergie na roztoče na 105 pacientech. Na obligátní prick test byly použity alergeny prachových roztočů (Der p1), trav, kočičí srsti a extrakty ze slepičího a kachního peří, jakož i polyesterový materiál výplní. Výsledky kožního prick testu byly pozitivní při velikosti pupenu > 3 mm ve srovnání s kontrolní skupinou (25 neatopiků).

Výsledky:
Všichni atopičtí pacienti reagovali na prachové roztoče, někteří na trávy a/nebo kočičí srst. Koncentrace proteinů v obou extraktech z peří byla velmi nízká, což je indikátor efektivity procesu praní peří před jeho zpracováním na lůžkoviny. Následkem toho nebyly prokázány žádné pozitivní reakce na výplně z peří ani syntetického materiálu.

Závěr:
Výzkum dospěl k závěru, že výplně z peří nevedou k žádnému rozvoji alergie na peří.
Zajímavý je konečně také aspekt, že peří je před zpracováním několikrát propíráno a tak vykazuje nižší potenciál alergenů než syntetické výplně.