Nafstad, P. et. al. (2002)

The use of a feather quilt, childhood asthma and allergic rhinitis: a prospective cohort study.
(Používání péřové přikrývky, dětské astma a alergická rýma: prospektivní kohortní studie)


Nafstad P, Nystad W, Jaakkola JJ.
Clin Exp Allergy. 2002 Aug;32(8):1150-4.

Východisko:
Péřové polštáře a přikrývky provází již dlouho neblahá pověst, že představují potenciální zdroj alergie. Z tohoto důvodu osoby ohrožené alergií dostávaly vždy radu, aby se lůžkovin z peří a prachového peří vyvarovaly. Novější výzkumy však ukazují, že právě lůžkoviny ze syntetických materiálů vykazují vyšší koncentrace určitých alergenů než péřové polštáře. V těchto souvislostech je vědecký základ pro doporučování lůžkovin ze syntetických materiálů spíše chatrný.

Koncepce studie:
Daná skupinová studie prováděná na 3754 dětech v Oslu zkoumala souvislost mezi přikrývkami z peří a prachového peří a používáním syntetických či jiných materiálů výplní, na základě symptomů bronchiální obstrukce, astmatu a alergické rýmy v období od narození do 4 let věku. Po 6, 12, 18 a 24 měsících a po 4 letech byli rodiče prostřednictvím dotazníků dotázáni na používání péřových přikrývek versus jiných lůžkovin.

Výsledky:
Riziko, že se v prvních dvou letech života rozvinou bronchiální obstrukce a do 4 let věku astma a alergická rýma, bylo ve skupině osob, které používaly péřové přikrývky, nižší než u osob používajících jiné lůžkoviny. Riziko uvedených symptomů bylo nejnižší u dětí, které byly v prvních dvou letech ukládány výhradně do peří a prachového peří. Druhé nejnižší skóre symptomů bylo u dětí, které používaly péřovou přikrývku alespoň občas, a nejvyšší u těch, které spaly neustále pod přikrývkami bez peří a prachového peří.
Závěr: riziko bronchiálních obstrukcí, astmatu a alergické rýmy je nesprávně spojováno s používáním lůžkovin z peří a prachového peří v prvních letech života.

Význam:
Tato práce je obzvlášť zajímavá, jelikož se výzkum uskutečňoval na velké skupině (3754 dětí) po delší dobu. Dále byly zjišťovány dodatečné informace od rodičů: životní návyky rodičů (predispozice k atopii, kouření), věk matky při porodu, doba kojení a životní podmínky rodičů (sociální postavení, příjem).
Výsledek podporuje tezi, že přikrývky z peří a prachového peří umožňují zdravý a pohodlný spánek a nelze jim přičítat odpovědnost za rozvoj alergií a astmatu v dětském věku.