Purohit, A. et. al. (2005)

Evaluation of group 1 mite allergen levels in synthetic and feather pillows: absence of difference
(Vyhodnocení skupiny 1 úroveň alergenů z roztočů v syntetických a péřových polštářích: absence rozdílu)


Purohit A, Shao J, Lieutier-Colas F, Pauli G, de Blay F.
Ann Allergy Asthma Immunol. 2005 Feb;94 (2):308-9.

Východisko:
V polštářích se syntetickou náplní se alergeny z roztočů mohou nashromáždit rychleji a ve větší míře než v péřových polštářích. Syntetické polštáře by mohly zvyšovat riziko astmatu u predisponovaných osob (alergiků se sensibilizací na roztoče).

Koncepce studie:
V dřívějších studiích byly vzorky prachu získávány odsáváním z povrchu polštářů. V tomto výzkumu byly vzorky získány z výplně péřových a syntetických polštářů. Jako kontrolní parametr byl určen obsah alergenů v matraci prostřednictvím testu Acarex®.

Výsledky:
Rozdíly v obsahu alergenů ve výplni obou typů polštářů nebyly signifikantní.

Závěr:
Na určení obsahu alergenů v polštářích odsátím z jejich povrchu pohlížejí autoři kriticky. Na základě toho nelze vyvozovat tvrzení o stupni závažnosti astmatu při používání syntetického polštáře.
Tento výzkum podporuje názor, že největší koncentraci roztočů na lůžku lze zjistit nikoliv v polštářích, ale v matraci.