Siebers, R. et. al. (2004)

Permeability of synthetic and feather pillows to live house dust mites and house dust
(Propustnost syntetických a péřových polštářů pro roztoče a domácí prach)


Siebers R, Nam HS, Crane J.
Clin Exp Allergy. 2004 Jun;34(6):888-90.

Východisko:
Předchozí studie prokázaly, že syntetické lůžkoviny mohou u přecitlivělých osob symptomy astmatu zesílit. Novější výzkumy opětovně ukázaly, že používání péřových přikrývek u dětí nemá souvislost s bronchiálními obstrukcemi, astmatem ani alergickou rýmou. Důvodem by mohla být nižší propustnost sypků péřových polštářů, která zabraňuje pronikání roztočů.

Koncepce studie:
Daná práce zkoumá propustnost sypků péřových polštářů pro roztoče a domácí prach ve srovnání se sypky syntetických polštářů. K tomuto účelu byli živí roztoči a domácí prach naneseni na různé vzorky tkanin. Po 24 a 48 hodinách byl zjištěn zbývající počet roztočů na povrchu a prach, který pronikl tkaninou, byl shromážděn a zvážen.

Výsledky:
Po 24 hodinách všichni roztoči pronikli běžnými sypky syntetických polštářů. Sypky péřových polštářů a nový sypek z bavlny/polyesteru byl však i po 48 hodinách pro roztoče neproniknutelný. Propustnost pro domácí prach byla u běžných syntetických sypků rovněž mnohonásobně vyšší než u jiných sypků (0,88 %, 0,07 %, 0,07 %).

Závěr:
Sypky péřových polštářů jsou mnohem hustěji tkané než u syntetických polštářů. Měření provedená elektronovým mikroskopem prokázala velikost pórů u syntetických polštářů 57 µm ve srovnání s 18 µm u péřových polštářů. Není proto divu, že v daném výzkumu všichni živí roztoči sypkovinou syntetického polštáře pronikli. Lůžkoviny nesoucí ochrannou známku NOMITE® jsou založeny na testování nepropustnosti podle normy EN1386 a lze je tedy doporučit jako vhodné lůžkoviny pro osoby alergické na roztoče.