Siebers RW, Crane J. (2011)

Does bedding affect the airway and allergy?
(Ovlivňují lůžkoviny dýchací cesty a alergii?)

Int. J. Occup. Environ. Med. 2011 Apr;2(2):65-75.

Východisko:
Za posledních 15 let ukázaly různé epidermiologické studie, že lůžkoviny se syntetickými náplěmi jsou spojovány s vyšším rizikem pro osoby s astmatem, alergickou rýmou a ekzémy, než lůžkoviny s péřovou náplní. Zdá se, že péřové přikrývky poskytují určitou ochranu.

Koncepce studie:
V této práci se jedná o zhodnocení, při němž byla daná problematika prověřována v různých publikacích. Studie ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood), v níž byly shromážděny údaje ke globální prevalenci astmatu a alergií, potvrzuje velký význam alergenů v interiéru jakožto příčinného faktoru astmatu. Rozhodující roli přitom hraje prostor pro spánek. Člověk stráví přibližně třetinu svého života v posteli a je tedy v úzkém kontaktu s polštářem, matrací a přikrývkou. Předmětem studií byla analýza, zda existuje souvislost mezi volbou lůžkovin (syntetické nebo péřové) a specifickými symptomy, jako jsou např. sípavé zvuky při dýchání (wheezing) u astmatu, ucpaný nos nebo ekzém. Dále byla u obou skupin zjišťována spotřeba léčiv (inhalační steroidy) nebo četnost hospitalizací.

Výsledky:
Rozbor různých publikací potvrzuje tvrzení, že se syntetickými lůžkovinami jsou astma a alergie spojeny častěji než s péřovými přikrývkami. Navíc se zdá, že spánek v peří a prachovém peří vykazuje účinnou ochranu před uvedenými onemocněními dýchacích cest. Mechanismy tohoto efektu jsou velmi komplexní. Zdá se, že přikrývky se syntetickými výplněmi jsou více zatíženy alergeny a sporami plísní. Zdá se, že určitou roli také hrají takzvané VOC (volatile organic compounds = těkavé organické sloučeniny) v syntetických přikrývkách. V tomto ohledu je však třeba provést ještě další výzkumy.

Závěr:
Daná práce jasně zdůrazňuje přednosti peří a prachového peří v lůžkovinách ve srovnání se syntetickými výplněmi. V různých publikacích je dokonce konstatován postulát, že peří a prachové peří má „ochranný účinek“. Autoři připisují pozitivní účinky většinou hustě tkaným sypkovinám péřových polštářů a přikrývek.