Tiráž

Verband der Europäischen Bettfedern- und Bettwarenindustrie e.V.
Thomas-Mann-Straße 9
D-55122 Mainz

Tel: +49 (0)6131 588560
E-mail: info@edfa.eu
Homepage: www.edfa.eu

Představenstvo: paní Petra Gerlach
Jednatelé: paní Dr. Juliane Hedderich
Rejstříkový soud: Okresní soud Mainz
Registrační číslo spolku: VR 2557

Osoba odpovědná za obsah podle § 10 odst. 3 Státní smlouvy o mediálních službách (MDStV): Dr. Juliane Hedderich (adresa uvedena výše)

Odpovědnost
I přes důkladnou obsahovou kontrolu neneseme odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek jsou odpovědní výhradně jejich provozovatelé.

Ochrana osobních údajů
Asociaci EDFA těší, že jste navštívili naše webové stránky a že se zajímáte o naši informační nabídku. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá a chceme, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře a bezpečně.

Právní základ
Ochrana osobních údajů se uskutečňuje na základě Spolkového zákona o ochraně údajů a dále Zákona o ochraně údajů při telekomunikačních službách. Jsou to údaje, které se týkají fyzických osob. Údaje právnických osob nejsou předmětem této ochrany. Osobní údaje jsou informace, které lze přiřadit k vaší osobě (např. vaše jméno, vaše telefonní číslo nebo vaše e-mailová adresa). Nepatří sem informace, které přímo nesouvisejí s vaší skutečnou identitou (jako například vámi navštívené internetové stránky).

Důležité informace
Při pouhé návštěvě našich webových stránek žádné osobní údaje neshromažďujeme. Naše webové stránky tedy můžete navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste. Dozvíme se jen název vašeho poskytovatele internetového připojení a IP adresu použitou k přístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, z nichž naše webové stránky navštívíte, a konkrétní stránky, které u nás navštívíte. Tyto informace jsou vyhodnocovány pro statistické účely, abychom mohli naši nabídku neustále zlepšovat. Jako konkrétní uživatel přitom zůstanete v anonymitě.

Shromažďování a zpracování neosobních údajů
Při každém přístupu uživatele na naše webové stránky, tzn. při každém načtení souboru na našem serveru nebo pokusu o jeho načtení, se údaje o tomto procesu uloží do souboru protokolu (log file). Tyto údaje se nevztahují k osobě; nemůžeme tedy sledovat, jaká data konkrétní uživatel načetl.

Konkrétně se o každém načtení ukládá následující záznam:

  • název načteného souboru
  • datum a čas načtení
  • množství přenesených dat
  • zpráva, zda načtení proběhlo úspěšně
  • zpráva, proč se načtení případně nezdařilo
  • název vašeho poskytovatele internetového připojení (tj. v našem souboru protokolu je např. pouze uvedeno, že naši nabídku vyhledal uživatel AOL nebo T-Online, ale ne který)
  • případně operační systém a prohlížeč vašeho počítače
  • a internetové stránky, z nichž jste nás navštívili

Všechny uvedené údaje vyhodnocujeme pouze pro statistické účely. Tyto údaje využíváme k tomu, abychom pro vás mohli naše internetové stránky zatraktivnit.

Využívání a poskytování osobních údajů a jejich vazba na účel
Osobní údaje se shromažďují pouze v případě, že nám je sami poskytnete – například při e-mailové poptávce nebo prostřednictvím kontaktní stránky.

Všechny osobní údaje získané v souvislosti s našimi webovými stránkami budou shromažďovány, zpracovávány a využívány v souladu s aktuálně platnými předpisy o ochraně osobních údajů pouze pro účely služeb, jimiž nás pověříte, a k vyřízení vašich poptávek. V rámci vyřizování vašich poptávek a vašeho využívání našich služeb pověřujeme poskytovatele služeb (např. doručovatele listovních zásilek, popř. balíků). Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni k dodržování ochrany osobních údajů.