Glasgow, NJ. et. al. (2011)

Feather bedding and childhood asthma associated with house dust mite sensitisation: a randomised controlled trial.

Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S.
Arch Dis Child. 2011 Jun;96(6):541-7. Epub 2011 Mar 30.

Baggrund:
Adskillige epidemiologiske undersøgelser påviser ingen sammenhæng mellem astma-symptomer og brug af fjerfyldt sengetøj (puder og dyner). Sensibiliseringen over for husstøvmider (Der p1) var lavere end ved brug af puder og dyner med syntetisk fyld.

Design for undersøgelse:
Dette forskningsarbejde undersøgte, om fjerfyldt sengetøj er egnet til at reducere astmas sværhedsgrad hos børn. Der blev foretaget en sammenligning mellem brugen af nye fjerfyldte hovedpuder og dyner og sengetøj med syntetisk fyld over en periode på et år. Alle deltagende børn (7-14 år) reagerede positivt på allergitesten for husstøvmider. Hos den overvejende del af undersøgelsens deltagere (>70 %) var madrassen udstyret med et husstøvmidetæt overtræk.

Resultat:
For så vidt angår astma-sværhedsgraden hos undersøgelsens deltagere, kunne der ikke konstateres nogen forskel hos de to grupper i det år, undersøgelsen varede.

Signifikans:
Fjerfyldt sengetøj er ligeså godt egnet for børn med husstøvmideallergi som syntetisk sengetøj. Undersøgelsen har kunnet påvise, at den meget udbredte anbefaling om at undgå fjerfyldt sengetøj til allergikere, ikke længere er holdbar.
Husstøvmidernes primære levested er madrassen. Derfor har husstøvmidetætte madrasovertræk en væsentlig større betydning end valg af hovedpuder og dyner, når det drejer sig om reducering af allergener.