Jones, K.P. et. al. (2002)

The allergenicity of feather bedding material

Jones KP, Rolf S, Stingl C, Walters GE, Davies BH.
Allergy. 2002 Mar;57(3):266.

Baggrund:
Den stadige kontakt med høje allergen-niveauer er en kendt risikofaktor for atopisk astma og andre allergiske sygdomme. Derfor gælder det for allergikere i første omgang om at undgå allergener.

Design for undersøgelse:
Dette foreliggende forskerarbejde undersøger betydningen af sensibiliteten over for fjerfyldte dyner ved kendt husstøvmideallergi på 105 patienter. Til den obligatoriske prik-test anvendte man allergener fra husstøvmider (Der p1), græsser, kattehår og ekstrakter fra hønse- og andefjer, samt fyldmateriale af polyester. Resultaterne af hudpriktesten var positiv med en kvadel-størrelse på > 3 mm sammenlignet med kontrolgruppen (25 ikke-atopikere).

Resultat:
Alle atopiske patienter reagerede på husstøvmiderne, mange på græsser og/eller kattehår. Proteinkoncentrationen i begge fjerekstrakter var meget lav; en indikator for effektiviteten af vaskeprocessen af fjer inden forarbejdningen til sengetøj. Således kunne der heller ikke påvises nogen positive reaktioner på fjerfyldt eller syntetisk sengetøj.

Signifikans:
Undersøgelsen kommer til den konklusion, at fyldmaterialet af fjer ikke resulterer i nogen typisk fjer-allergi.
Interessant er i sidste instans, at fjer inden forarbejdningen vaskes flere gange og dermed udgør et lavere allergenpotentiale end syntetisk fyld.