Nafstad, P. et. al. (2002)

The use of a feather quilt, childhood asthma and allergic rhinitis: a prospective cohort study.

Nafstad P, Nystad W, Jaakkola JJ.
Clin Exp Allergy. 2002 Aug;32(8):1150-4.

Baggrund:
Fjerfyldte puder og dyner har længe haft det negative omdømme, at de er potentielle allergiudløsere. Derfor har personer, som er prædestinerede for allergi, altid fået det råd at holde sig fra fjerfyldt sengetøj. De seneste undersøgelser påviser imidlertid, at netop syntetisk sengetøj indeholder meget større koncentrationer af bestemte allergener, sammenlignet med fjerfyldte hovedpuder. På denne baggrund er den videnskabelige basis for at anbefale syntetisk sengetøj noget tyndbenet.

Design for undersøgelse:
I den foreliggende kohorte-undersøgelse på 3754 børn i Oslo undersøgte man sammenhængen mellem fjerfyldte dyner sammenlignet med brugen af syntetiske og andre fyldmaterialer på basis af bronkial obstruktion, astma og allergisk rhinitis fra fødslen og op til 4 år. Efter 6, 12, 18 og 24 måneder og efter 4 år blev forældrene udspurgt ved hjælp af spørgeskemaer vedrørende brugen af fjerfyldte dyner versus andre dyner.

Resultat:
Risikoen for at få bronkial obstruktion i de første to år af barnets levetid samt astma og allergisk rhinitis op til 4 år var i gruppen med brugere af fjerfyldte dyner lavere end brugere af andre dyner. Risikoen for de nævnte symptomer var lavest hos de børn, som de første to år udelukkende lå i fjerfyldte dyner. Næstlavest var symptomerne hos børn, som i det mindste til dels anvendte en fjerfyldt dyne, og højest var symptomerne hos de børn, som altid havde sovet i dyner uden fjerfyldt materiale.
Facit: Risikoen for bronkial obstruktioner, astma og allergisk rhinitis har en negativ association med brug af fjerfyldt sengetøj i de første leveår.

Signifikans:
Undersøgelsen er særlig interessant, da en stor kohorte (3754 børn) er blevet undersøgt over en længere periode. Derudover indsamlede man informationer fra forældrene: Forældrenes levevaner (status for atopi, rygevaner) moderens alder ved fødslen, amning og forældrenes levemiljø (social status, indtægt).
Resultatet understøtter den tese, at fjerfyldt sengetøj giver en sund, behagelig søvn og kan ikke gøres ansvarlig for forskellige udformninger af allergi og astma hos børn.