Purohit, A. et. al. (2005)

Evaluation of group 1 mite allergen levels in synthetic and feather pillows: absence of difference

Purohit A, Shao J, Lieutier-Colas F, Pauli G, de Blay F.
Ann Allergy Asthma Immunol. 2005 Feb;94 (2):308-9.

Baggrund:
I hovedpuder med syntetisk fyld kan husstøvmide-allergener muligvis ophobe sig i højere grad end i fjerfyldte hovedpuder. Syntetiske puder kan forøge risikoen for astma for prædisponerede personer (allergikere som er sensibiliseret over for husstøvmider).

Design for undersøgelse:
I tidligere undersøgelser udvandt man støvet til støvprøverne ved at støvsuge overfladen på puderne. I denne foreliggende undersøgelser tog man prøverne fra fyldet fra de fjerfyldte og syntetiske puder. Som kontrol-parameter definerede man madrassens allergen-indhold ved hjælp af Acarex® testen.

Resultat:
Forskellene, for så vidt angår allergen-indholdet i fyldet i begge typer puder, var ikke signifikant.

Signifikans:
Bestemmelsen af allergen-indholdet i hovedpuder ved opsugning af overfladen anser forfatterne som kritisk. På denne baggrund kan man ikke udlede nogen konklusion om astmas alvorlighed ved brug af syntetiske hovedpuder.
Denne undersøgelse understøtter den opfattelse, at den største koncentration af mider i sengen ikke kan konstateres i puderne, men i madrassen.