Siebers, R. et. al. (2004)

Permeability of synthetic and feather pillows to live house dust mites and house dust

Siebers R, Nam HS, Crane J.
Clin Exp Allergy. 2004 Jun;34(6):888-90.

Baggrund:
Tidligere undersøgelser har kunnet påvise, at syntetisk sengetøj kan forstærke astma-symptomerne hos sensibiliserede personer. Senere undersøgelser har påny kunnet konstatere, at der ikke er nogen sammenhæng mellem brug af fjerfyldte dyner og bronkiale obstruktioner, astma og allergisk rhinitis hos børn. Årsagen hertil kunne være den lavere gennemtrængelighed i betræk på fjerfyldt sengetøj, som forhindrer, at husstøvmiderne trænger igennem.

Design for undersøgelse:
Der foreliggende forskerarbejde undersøger gennemtrængeligheden for husstøvmider i betræk på fjerfyldte hovedpuder sammenlignet med syntetiske hovedpuder. Hertil anbragte man levende husstøvmider og husstøv på forskellige tekstilprøver. Efter 24 og 48 timer optalte man det tilbageblevne antal husstøvmider på overfladen, og støvet, der var trængt igennem tekstilet, blev indsamlet og vejet.

Resultat:
Efter 24 timer var alle mider trængt igennem standard-betrækkene på de syntetiske puder. Betrækkene på de fjerfyldte puder og et nyt betræk af bomuld/polyester var imidlertid efter 48 timer stadig uigennemtrængeligt for husstøvmider. Gennemtrængeligheden for husstøv var hos standardbetrækkene på de syntetiske puder mange gange højere end på de andre betræk (0,88 %, 0,07 %, 0,07 %)

Signifikans:
Betrækkende på de fjerfyldte puder var betydeligt tættere vævet end betrækket på de syntetiske puder. Elektromikroskopiske målinger påviste en porestørrelse på 57 µm sammenlignet med 18 µm på betræk på fjerfyldte hovedpuder. Det kan derfor ikke undre, at alle levende husstøvmider kunne trænge igennem betrækket på de syntetiske puder i den foreliggende undersøgelse. Sengetøj med NOMITE® seglet tager sit udgangspunkt i tæthedsprøven i henhold til EN1386. Derfor kan dette sengetøj anbefales til husstøvmideallergikere.