Siebers RW, Crane J. (2011)

Påvirker sengetøj luftvejene og allergier?

Int. J. Occup. Environ. Med. 2011 Apr;2(2):65-75.

Baggrund:
I de sidste 15 år har forskellige epidemiologiske studier vist, at sengetøj med syntetisk fyld forbindes med en højere risiko for astma, allergisk rhinitis og eksem end sengetøj med fyld af fjer. Meget peger i retning af, at fjerdyner giver et beskyttende dække.

Studiedesign:
I det dette arbejdsprogram handler det om en bedømmelse, hvori forskellige publikationer er blevet undersøgt på det foreliggende spørgsmål. ISAAC-Studie (International Study of Asthma and Allergies in Childhood), i hvilken der blev indsamlet i data om den globale forekomst af astma og allergi, bekræftede indendørs allergeners store betydning som en sygdomsfremkaldende faktor for astma. Her spiller sovestedet en afgørende rolle. Mennesket tilbringer cirka en tredjedel af sit liv i sengen og har derigennem tæt kontakt med puder, madrasser og dyner. I undersøgelserne blev det analyseret, om der er en sammenhæng mellem valget af sengetøjets fyld (syntetisk eller fjer), og specifikke symptomer,såsom astma, typiske åndedrætslyde (hvæsen) tilstoppet næse eller eksem. Endvidere blev forbruget af medicin (inhalationssteroider) eller hyppigheden af hospitalsindlæggelser undersøgt i begge grupper.

Resultat:
Analysen af de forskellige publikationer bekræfter udsagnenes evidens, nemlig at syntetisk sengetøj hyppigere forbindes med astma og allergi end sengetøj med fyld af fjer. Søvn i dun og fjer ser derfor ud til at yde en beskyttelse mod de nævnte åndedrætssygdomme. Mekanismerne for disse effekter er meget komplekse. Sengetøj med syntetisk fyld synes at være bebyrdet med flere allergener og svampesporer. Såkaldte VOC (volatile organic compounds - flygtige organiske forbindelser) i syntetisk sengetøj synes også at spille en rolle. Dette kræver dog yderligere undersøgelser.

Betydning:
Dette arbejde viser klart en fordel ved brug af fjer og dun i sengetøj frem for syntetisk fyld. I de forskellige publikationer bliver sågar postuleret, at fjer og dun har en "beskyttende virkning". Størstedelen af forfatterne mener, de tætvævede sengebetræk ligger til grund for de positive virkninger.