Tips til køb af sengetøj

Når man køber dyner og puder, anbefales det generelt at holde sig til gennemtestet kvalitet. Til forarbejdningen anvendes udelukkende duntætte stoffer og særligt udvalgte fyldmaterialer (dun og fjer) af høj kvalitet. Den testede vare gennemgår strenge kontroller i de forskellige produktions- og rensningsprocesser.

Dun- og fjerfyldte dyner og puder, der er mærket med NOMITE®, udmærker sig ved et særligt dun- og fjertæt bolster, så de er egnede til husstøvmide-allergikere.

De fleste husstøvmider i hjemmet befinder sig i madrasserne. Hudskæl og mider trænger nemt ned i madrassens ret åbne stof, og de hvirvles op under søvnen ved den mindste bevægelse. Derfor anbefales det kraftigt, at husstøvmide-allergikere lægger et husstøvmidetæt betræk på deres madras, der helt omslutter madrassen.

Der kan også forekomme større mængder husstøvmider i polstrede møbler, tæpper, krammedyr samt i rummets luft (f.eks. når støv hvirvles op under støvsugningen).

Et duntæt bolster udgør også en regulær „midebarriere“. Stoffet er så tæt vævet, at fjer og dun heller ikke kan trænge ud gennem det. Husstøvmider og hudskæl fra mennesket, som er midernes næring, kan ikke trænge ind i stoffet.

I langtidsundersøgelser af dun- og fjerdyner og -puder har man som følge heraf kunnet påvise meget lave koncentrationer af mide- og allergenkoncentrationer. Man behøver altså slet ikke at være bange for en sammenligning med syntetiske dyner og puder: Ud fra et allergologisk synspunkt kan man uden betænkeligheder anvende dun- og fjerdyner. Dyner og puder med fyld af fjer og dun har ingen indflydelse på husstøvmidernes opholdssted eller ernæring. (1)

Nyere internationale undersøgelser, der har beskæftiget sig med langtidsundersøgelser af en mulig sammenhæng mellem dun- og fjerdyner/-puder og husstøvallergi, kan tilbagevise den udbredte holdning, at den slags dyner og puder udgør en øget risiko for husstøvmide-allergikere. (2), (3)

1. Jürgens, H. W., Abschlussbericht „Ökologische Untersuchungen zu Hausstaubmilben“, 1992
2. Nafstad et al., Clin Exp Allergy 2002 Aug; 32(8): 1150-54
3. Ponsonby et al., J Clin Epidemiol 2002 Jun; 55(6): 556-62

Studier vedrørende husstøvallergi

Her findes der videnskabelige undersøgelser omkring emnet.

Gode råd om pleje af sengetøj

Den rigtige pleje forlænger levetiden på puder og dyner med dun- eller fjerfyld.