Purohit, A. et. al. (2005)

Evaluation of group 1 mite allergen levels in synthetic and feather pillows: absence of difference

Purohit A, Shao J, Lieutier-Colas F, Pauli G, de Blay F.
Ann Allergy Asthma Immunol. astma. 2005 Feb;94(2):308-9.

Achtergrond:
In hoofdkussens met een synthetische vulling kunnen allergenen van de huisstofmijt zich sneller en in een grotere omvang ophopen dan in een veren kussen. Synthetische kussens kunnen het astmarisico voor ontvankelijke personen (mensen met een allergische gevoeligheid voor de huisstofmijt) verhogen.

Onderzoeksontwerp:
In oudere onderzoeken werden de stofmonsters gewonnen door het afzuigen van het kussenoppervlak. In het onderhavige onderzoek zijn monsters uit de vulling van veren en synthetische kussens gewonnen. Als controleparameter werd het allergenengehalte van de matras bepaald met behulp van de Acarex®-test.

Resultaten:
De verschillen met betrekking tot het allergeengehalte van de vulling van beide kussentypen waren niet significant.

Betekenis:
Het bepalen van het allergeengehalte van hoofdkussens door het afzuigen van de oppervlakken beschouwen de auteurs als kritisch. Op basis hiervan kan geen uitspraak worden gedaan over de ernst van de astma bij gebruik van een synthetisch kussen.
Dit onderzoek is gebaseerd op de opvatting dat in het bed de grootste mijtenconcentratie niet in de kussens, maar in de matras kan worden geconstateerd.