Siebers, R. et. al. (2004)

Permeability of synthetic and feather pillows to live house dust mites and house dust.

Siebers R, Nam HS, Crane J.
Clin Exp Allergy. 2004 Jun;34(6):888-90.

Achtergrond:
Oudere onderzoeken hebben aangetoond dat synthetisch beddengoed astmasymptomen kan versterken bij gesensibiliseerde personen. In nieuwere onderzoeken kon opnieuw worden aangetoond dat het gebruik van veren dekbedden bij kinderen geen verband houdt met de blokkering van de bronchiën, astma en allergische rhinitis. Reden daarvoor zou de geringere doorlatendheid van de veren-kussenhoezen kunnen zijn, die het doordringen met huisstofmijten verhindert.

Onderzoeksontwerp:
De onderhavige studie onderzoekt de doordringbaarheid voor huisstofmijt en huisstof bij bekledingen van veren kussens in vergelijking met synthetische kussens. Hiervoor werden levende huisstofmijten en huisstof op verschillende weefselmonsters aangebracht. Na 24 en 48 uur werd het resterende aantal huisstofmijten op het oppervlak geteld. Tevens werd het stof dat door het weefsel was gedrongen, verzameld en gewogen.

Resultaten:
Na 24 uur hadden alle mijten de standaardhoezen van de synthetische kussens doordrongen. De hoezen van veren kussens en een nieuw type katoen/polyester-hoes waren echter ook na 48 uur ondoordringbaar voor huisstofmijten. De doordringbaarheid voor huisstof was bij de standaard synthetische hoezen eveneens een veelvoud hoger dan bij de andere hoezen (0,88%, 0,07%, 0,07%)

Betekenis:
De hoezen van veren kussens zijn duidelijk dichter geweven dan synthetische kussens. Metingen met een elektronenmicroscoop tonen een poriëngrootte van 57 µm in vergelijking met 18 µm bij veren kussens. Het is zodoende niet verwonderlijk dat in het onderhavige onderzoek alle levende huisstofmijten door de hoesstof van de synthetische kussens konden dringen. Beddengoed met het NOMITE®-keurmerk is gebaseerd op de dichtheidscontrole conform EN 1386 en kan zodoende als geschikt beddengoed aan personen met huisstofmijtallergie worden geadviseerd.