Siebers RW, Crane J. (2011)

Does bedding affect the airway and allergy?
(Heeft beddengoed uitwerking op de luchtwegen en allergieën?)

Int. J. Occup. Environ. Med. 2011 Apr;2(2):65-75.

Achtergrond:
In de afgelopen 15 jaar hebben verschillende epidemiologische studies aangetoond dat beddengoed met een synthetische vulling geassocieerd wordt met een hoger risico op astma, allergische rinitis en eczemen dan beddengoed met een vedervulling. Het lijkt erop dat beddengoed met een vedervulling een beschermende werking heeft.

Onderzoeksontwerp:
Bij het onderhavige werk gaat het om een review waarin verschillende publicaties onderzocht werden aan de hand van de betreffende vraagstelling. De ISAAC-studie (International Study of Astma and Allergies in Childhood), waarin gegevens over de globale prevalentie van astma en allergieën werden verzameld, bevestigt de grote betekenis van interieur-allergenen als oorzakelijke factor voor astma. Hierbij speelt het slaapbereik een doorslaggevende rol. De mens brengt ongeveer een derde van zijn leven door in bed en heeft derhalve een nauw contact met kussens, matrassen en dekbedden. In de onderzoeken werd geanalyseerd of er een verband bestond tussen de keuze van het beddengoed (synthetische vulling of vederen) en specifieke symptomen als bijv. astmatypische ademgeluiden (wheezing), verstopte neus of eczeem. Verder werd het gebruik van medicamenten (inhalatieve steroïde) of de regelmaat van ziekenhuisopnames in beide groepen onderzocht.

Resultaten:
De analyse van de verschillende publicaties bevestigt de kracht van de stelling dat synthetisch beddengoed vaker met astma en allergieën geassocieerd wordt dan beddengoed met een vedervulling. Het slapen onder dons en vederen schijnt bovendien een beschermende werking tegen de genoemde ademwegaandoeningen te hebben. De mechanismen voor deze effecten zijn uiterst complex. Bedden met synthetische vullingen schijnen meer belast te zijn met allergenen en schimmelsporen. Zogenaamde VOC's (volatile organic compounds) in synthetisch beddengoed schijnen tevens een rol te spelen. Hiervoor zijn echter nog verdere onderzoeken nodig.

Betekenis:
Het onderhavige werk toont duidelijk een voordeel van vederen en dons in beddengoed ten opzichte van synthetische vullingen aan. In de verschillende publicaties wordt zelfs een 'beschermende werking' van vederen en dons verondersteld. De auteurs maken vooral de compact geweven overtrekken van kussens en dekbedden met vedervulling verantwoordelijk voor de positieve effecten.