Impressum

Verband der Europäischen Bettfedern- und Bettwarenindustrie e.V.
Thomas-Mann-Straße 9
D-55122 Mainz

Tel: +49 (0)6131 588560
E-mail: info@edfa.eu
Homepage: www.edfa.eu

Bestuur: Mevrouw Petra Gerlach
Directie: Mevrouw Juliane Hedderich
Registergerecht: Kantongerecht Mainz
Verenigingsregistratienr. : VR 2557

Verantwoordelijke uitgever conform § 10, lid 3 MDStV (Duitse staatsovereenkomst inzake mediadiensten): Juliane Hedderich (adres zie boven)

Disclaimer
Ondanks zorgvuldige, inhoudelijke controle zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van externe koppelingen. Voor de inhoud van de gekoppelde pagina's zijn uitsluitend de desbetreffende beheerders verantwoordelijk.

Privacybeschermingsinstructie
De EDFA verheugt zich over uw bezoek aan onze website en over uw interesse in ons informatieaanbod. Wij nemen de bescherming van uw privacygegevens zeer serieus en willen dat u zich tijdens uw bezoek aan onze internetpagina's veilig en vertrouwd voelt.

De rechtsgrondslag
De Duitse federale privacywetgeving en zodoende ook de Duitse privacywetgeving inzake telediensten beschermt persoonlijke gegevens. Dat zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. Gegevens van rechtspersonen vallen niet onder deze bescherming. Persoonlijke gegevens zijn informatie die aan uw persoon kunnen worden gekoppeld (bijv. uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres). Informatie die niet direct met uw daadwerkelijke identiteit in verbinding kan worden gebracht (zoals de door u bezochte websites), vallen daar niet onder.

Basisinformatie
Bij een normaal bezoek aan onze website verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. U kunt onze webpagina's bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Wij zien alleen de naam van uw internetserviceprovider, evenals het IP-adres dat voor de toegang tot onze website is gebruikt, de website van waaraf u ons bezoekt en de pagina's die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt ten behoeve van statistische redenen geëvalueerd om ons aanbod continu te kunnen verbeteren. U blijft hierbij als individuele gebruiker anoniem.

Inzamelen en verwerken van gegevens die niet persoonlijk zijn
Wanneer een gebruiker onze website gebruikt, d.w.z. bij het openen of poging tot openen van een bestand op deze server, worden gegevens over dit proces in een protocolbestand opgeslagen (logboekbestand). Deze gegevens zijn niet persoonlijk; wij kunnen dus niet nagaan welke gebruiker welke bestanden heeft geopend.

Specifiek wordt voor elke openingshandeling het volgende gegevensbestand opgeslagen:

  • Naam van het geopende bestand
  • Datum en tijd van de handeling
  • Verzonden gegevensomvang
  • Melding of het openen geslaagd is
  • Melding waarom het openen zo mogelijk mislukt is
  • De naam van uw internetservice-provider (d.w.z. in ons logboekbestand staat bijv. alleen dat een gebruiker van AOL of T-Online ons aanbod bezocht heeft, echter niet welke gebruiker)
  • Zo mogelijk besturingssysteem en browsersoftware van uw computer
  • Evenals de website van waaraf u ons bezoekt


Alle genoemde gegevens worden door ons uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd. Wij gebruiken deze gegevens alleen om onze website nog aantrekkelijker voor u te maken.

Gebruik en uitwisseling van persoonlijke gegevens en bestemming
Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld wanneer u ons deze vanuit uzelf - bijvoorbeeld via een aanvraag per e-mail of via een contactpagina - verstrekt.

Alle persoonlijke gegevens die in het kader van onze website worden verzameld, worden conform de op dat moment geldende bepalingen ter bescherming van persoonlijke gegevens alleen verzameld, verwerkt en gebruikt ten behoeve van de door u aangevraagde diensten en de verwerking van uw aanvragen. In het kader van de verwerking van uw aanvragen en uw gebruik van onze diensten geven wij opdrachten aan dienstverleners (bijv. postbodes resp. koeriers). De dienstverleners zijn contractueel verplicht om de privacybescherming in acht te nemen.

Redactie
iKOMM Information und Kommunikation im Gesundheitswesen GmbH
Friesenstraße 14
53175 Bonn