Glasgow, NJ. et. al. (2011)

Feather bedding and childhood asthma associated with house dust mite sensitisation: a randomised controlled trial.

Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S.
Arch Dis Child. 2011 Jun;96(6):541-7. Epub 2011 Mar 30.

Bakgrunn:
Mange epidemiologiske studier viser at der er ingen sammenheng mellom astmatiske symptomer og bruk av fjærfylte sengetøy (puter og dyner). Sensibiliseringen mot husstøvmidd (Der p1) var lavere enn ved bed bruk av puter og dyner med syntetiske fyllinger.

Stu­di­ede­sign:
Dette forskningsarbeid undersøkte om fjærfylt sengetøy er egnet til å redusere astmas alvorlighetsgrad hos barn. Der ble gjort en sammenligning mellom bruk av nye fjærfylte puter og dyner og sengetøy med syntetiske fyllinger over en periode på et år. Alle deltakende barn (7-14 år) reagerte positivt på allergitesten mot husstøvmidd. Hos den overveiende del av undersøkelsens deltakere (> 70 %) var madrassen utstyrt med en husstøvmiddtett overtrekk.

Resultat:
Med hensyn til astmas alvorlighetsgrad hos deltakerne i undersøkelse kunne ikke konstateres noen merkbar forskjell i de to gruppene over ett år.

Betydning:
Sengetøy fylt med fjær og dun er likeså godt egnet for barn med husstøvmiddallergi som syntetisk sengetøy. Undersøkelsen har kunnet vise at den utbredte anbefaling for allergikere om å unngå fjærfylt sengetøy, er ikke lenger holdbar.
Husstøvmidds primære levested er madrassen. Derfor har husstøvmiddtette madrassovertrekk en vesentlig større betydning for å redusere allergener enn valg av puter og duner.