Nafstad, P. et. al. (2002)

The use of a feather quilt, childhood asthma and allergic rhinitis: a prospective cohort study.

Nafstad P, Nystad W, Jaakkola JJ.
Clin Exp Allergy. 2002 Aug;32(8):1150-4.

Bakgrunn:
Fjærfylte puter og dyner har lenge hatt det negative omdømmet at de er potensielle allergiutløsere. Derfor har personer som er predestinerte for allergi alltid fått råd å unngå sengetøy fylt med fjær og dun. De seneste undersøkelser viset imidlertid at nettopp syntetisk sengetøy innholder mye høyere konsentrasjoner av bestemte allergener sammenlignet med fjærfylte puter. På denne bakgrunn er den vitenskapelige basis for å anbefale syntetisk sengetøy noe tynn.

Stu­di­ede­sign:
I den foreliggende kohortundersøkelsen på 3754 barn i Oslo undersøkte man sammenhengen mellom fjærfylte dyner sammenlignet med bruken av syntetiske og andre fyllingsmaterialer på basis av bronkial obstruksjon, astma, og allergisk rhinitt fra fødsel til 4 år. Etter 6, 12, 18 og 24 måneder og etter 4 år spurte man foreldrene ved hjelp av spørreskjemaer om bruken av fjærfylte dyner versus andre sengetøy.

Resultat:
Risikoen for å få bronkial obstruksjon i de to første år av barnets levetid samt astma og allergisk rhinitt opp til 4 år var i gruppen med brukere av fjærfylte dyner lavere enn ved brukere av andre dyner. Risikoen for de nevnte symptomene var lavest hos de barn som de første år utelukkende lå i fjærfylte dyner. Nest lavest var symptomer hos barn som i det minste tidvis brukt en fjærfylt dyne, og høyest var symptomer hos de barn som alltid hadde sovet i dyner uten fjærfylt materialer.
Fasit: Risikoen for bronkiale obstruksjoner, astma og allergisk rhinitt har en negativ assosiasjon med bruk av fjærfylt sengetøy i det første leveår.

Betydning:
Undersøkelsen er særlig interessant, fordi en stor kohort (3754 barn) er blitt undersøkt over en lengre periode. Dessuten samlete man informasjoner fra foreldre: Foreldrenes levevaner (status for atopi, røykevaner), mors alder ved fødsel, amming og foreldrenes levemiljø (sosial status, inntekt).
Resultatet støtter tesen om at fjærfylt sengetøy gir et sunt sovekomfort og kan ikke holdes ansvarlig for forskjellige utformninger av allergi og astma hos barn.