Purohit, A. et. al. (2005)

Evaluation of group 1 mite allergen levels in synthetic and feather pillows: absence of difference

Purohit A, Shao J, Lieutier-Colas F, Pauli G, de Blay F.
Ann Allergy Asthma Immunol. 2005 Feb;94 (2):308-9.

Bakgrunn:
I puter med syntetisk fylling kan husstøvmiddallergener muligvis samle seg i større grad enn i fjærfylte puter. Syntetiske puter kan øke risikoen for astma for predisponerte personer (allergikere som er sensibiliserte for husstøvmidd).

Stu­di­ede­sign:
I tidligere undersøkelser ble støvet utvunnet til støvprøvene ved å støvsuge overflaten på puter. I de undersøkelser tok man fyllinger fra fjær- og syntetiske puter. Som en kontrollparameter definerte man madrassens allergeninnhold ved hjelp av Acar­ex®-testen.

Resultat:
Forskjellene, dor sü vidt angür fyllingens allergeninnhold i begge typer puter, var ikke signifikant.

Betydning:
Bestemmelsen av allergeninnholdet i puter ved at overflaten ble oppsuget ser forfatterne som kritisk. På denne bakgrunn kan man ikke gi noen konklusjon om astmas alvorlighet ved bruk av syntetiske puter.
Denne undersøkelsen støter den oppfatning at den største konsentrasjon av midd i sengen kan ikke konstateres i puter men i madrassen.