Siebers RW, Crane J. (2011)

Does bedding affect the airway and allergy?

Int. J. Occup. Environ. Med. 2011 Apr;2(2):65-75.

Bakgrunn:
I de siste 15 år har forskjellige epidemiologiske studier vist at sengetøy med syntetisk fylling forbindes med en høyre risiko for astma, allergisk rhinitt og eksem enn sengetøy fylt med fjær. Meget tyder på at fjærdyner gir et beskyttende deksel.

Stu­di­ede­sign:
I dette arbeidsprogram handler det om en bedømmelse, hvor forskjellige publikasjoner har blitt undersøkt på det foreliggende spørsmål. ISAAC-studien (International Study of Asthma and Allergies in Childhood), hvor som data på den globale forekomsten av astma og allergi har blitt innsamlet, har bekreftet innedørs-allergeners betydning som en utløsende faktor for astma. Her spiller sovestedet en avgjørende rolle. Mennesket tilbringer cirka en tredjedel av sitt liv i sengen og dermed har tett kontakt med puter, madrass og dyner. I undersøkelsene ble det analysert om der var en sammenheng mellom valget av sengetøys fylling (syntetisk eller fjær) og spesifikke symptomer som astma, typiske pustelyder (hvesing), tett nese eller eksem. Dessuten ble forbruket av medikamenter (inhalasjonssteroider) eller hyppigheten av innleggelser på sykehus undersøkt i begge grupper.

Resultat:
Analysen av de forskjellige publikasjoner bekrefter utsagns evidens, nemlig at syntetisk sengetøy forbindes oftere med astma og allergi enn sengetøy fylt med fjær. Søvn i dun og fjær ser derfor ut over det ut til å gi en beskyttelse mot de nevnte luftveissykdommer. Mekanismene for disse effektene er veldig komplekse. Senger med syntetiske fyllinger synes å være bebyrdet mer med allergener og muggsporer. Såkalte VOC (volatile organic compounds – flyktige organiske forbindelser) i syntetisk sengetøy synes også å spille en rolle. Dette krever dog ytterligere undersøkelser.

Betydning:
Dette arbeid viser helt klart en fordel ved bruk av fjær og dun i sengetøy mot syntetiske fyllinger. I de forskjellige publikasjoner blir sågar postulert at fjær og dun har en «beskyttende effekt». Flertallet av forfatterne mener at tettvevd trekk på puter og senger fylt med fjær ligger til grunn av de positive virkninger.