Tips til kjøp av sengetøy

Når man kjøper sengetøy, anbefales det generelt å legge merke til velprøvd kvalitet. Til bearbeiding anvendes høykvalitet duntett stoffer og utvalgte fyllingsmaterialer (dun og fjær). Prøvd varen gjennomgår strenge kontroller i de forskjellige produksjons- og rensingsprosesser.

Sengetøy fylt med dun og fjær som er merket med NOMITE®, utmerker seg ved et fjær- og duntett bolster, så de er egnet til husstøvmiddallergikere.

De fleste husstøvmidd i hjemmet ditt finnes i madrassene. Hudskjell og midder trenger lett inn i madrassens åpen stoff, og de virvels opp under søvn sammen med middallergen ved minst bevegelse. Derfor anbefales det sterkt for husstøvmiddallergikere å omslutte hele madrassen middtett. Der kan også være større mengder av allergen mot husstøvmidd i polstrede møbler, tepper, kosedyr og luften i rommet (f.eks. når støvet virvles opp under støvsugning).

En duntett bolster funksjoner som en veritabel «middbarriere». Stoffet er så tettvevd at fjær og dun kan ikke trenge ut gjennom det. Husstøvmidder og hudskjell fra mennesker, som er næring for midd, kan ikke trenge inn gjennom stoffet.

In langtidsstudier av dun- og fjærsengetøy har man derfor kunnet vise bare svært lave konsentrasjoner av midd og allergen. Dyner og puter fylt med dun og fjær må derfor ikke være redd for en sammenligning med syntetiske sengetøy: Fra et allergologisk synspunkt kan man uten betenkeligheten anvende dun- og fjærdyner. Sengetøy fylt med fjær og dun har ingen innvirkning på husstøvmiddenes oppholdssted eller næring. (1)

Nyere internasjonale studier, som har beskjeftiget seg med langtidsundersøkelser av en mulig sammenheng mellom dun- og fjærsengetøy og husstøvmiddallergien, kunne motbevise den utbredte oppfatning at den slags sengetøy utgjør en høyere risiko for husstøvmiddallergikere. (2), (3)

1. Jürgens, H. W., Abschlussbericht „Ökologische Untersuchungen zu Hausstaubmilben“, 1992
2. Nafstad et al., Clin Exp Allergy 2002 Aug; 32(8): 1150-54
3. Ponsonby et al., J Clin Epidemiol 2002 Jun; 55(6): 556-62

Studier på husstøvmiddallergi

Her finnes vitenskapelige undersøkelser om emnet.

Gode råd om pleie av sengetøy

Den riktige pleie forlenger levetiden til sengetøy med dun- eller fjærfyllinger.