Informacje prawne

Europejske Zrzeszenie Przemysłu Pierzarskiego i Wyrobów Pościelowych. /związek zarejestrowany/
Thomas-Mann-Straße 9
D-55122 Mainz

Telefon: +49 (0)6131 588560
E-mail: info@edfa.eu
Homepage: www.edfa.eu

prezes: Petra Gerlach
zarząd: dr Juliane Hedderich
sąd prowadzący rejestr osób prawnych: sąd rejonowy w Moguncji
numer rejestracyjny związku: VR 2557

Osoba odpowiedzialna za treść zgonie z paragrafem 10, akapit 3 MDStV: dr Juliane Hedderich (adres jak powyżej)

Zasady ponoszenia odpowiedzialności
Mimo starannej kontroli prezentowanych Państwu treści, nie ponosimy odpowiedzilności za zawartość innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez odesłania (linki) znajdujące się na naszej stronie internetowej. Odpowiedzialność za informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich ponoszą wyłącznie administratorzy osób trzecich.

Ochrona danych osobowych
Europejski Zrzeszenie Przemysłu Pierzarskiego i Wyrobów Pościelowych cieszy się z Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej oraz Państwa zainteresowania naszą ofertą informacyjną. Traktujemy poważnie ochronę Państwa danych osobowych i chcemy zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Podstawa prawna
Federalna ustawa o ochronie danych osobowych, a w konsekwencji także niemiecka ustawa telemedialna, gwarantują ochronę danych osobowych. Ochronie danych osobowych podlegają wszystkie osoby fizyczne. Ustawa ta nie obejmuje ochrony danych osób prawnych. Dane osobowe to informacje, dzięki którym można zidentyfikować daną osobę (np.: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mailowy). Informacje, które nie służą identyfikacji (jak np. rodzaj odwiedzanych stron internetowych), nie kwalifikują się jako dane osobowe.

Informacje zapisywane podczas odwiedzin naszej strony
W trakcie odwiedzania przez Państwo naszej strony internetowej nie pobieramy żadnych danych osobowych. Mogą więc Państwo zupełnie anonimowo odwiedzać nasz serwis internetowy. Informacje, które pobieramy w trakcie Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej to: adres IP, który został Państwu przydzielony przez dostawcę internetu oraz stronę internetową, z której nastąpiło przejście na naszą stonę i strony internetowe, które odwiedzają Państwo u nas. Pobieramy te informacje do celów statystycznych, aby systematycznie doskonalić naszą ofertę.

Pobieranie i przetwarzanie danych nieosobowych
Przy każdej próbie korzystania z naszej strony internetowej, tzn. przy każdej próbie pobrania albo przy konkretnym pobraniu pliku zamieszczonego na naszym serwerze, zostanie to zapisane w postaci pliku protokołu (plik.log). Tego typu dane nie są danymi osobowymi; nie dostarczają nam informacji ani o użytkowniku, ani o pobranych plikach.

Podczas pobierania plików zapisywane są następujące informacje:

  • nazwa pobranego pliku
  • data i godzina pobrania
  • transmitowana ilość danych
  • komunikat informujący o udanym pobraniu
  • komunikat informujący o przyczynach nieudanego pobrania
  • nazwa dostawcy internetu (tzn. w naszym plik.log jest zapisana inormacja, że jakiś użtkownik AOL albo T-Online (niemieccy dostawcy intenetu) korzystał z naszej strony internetowej
  • ewentualnie system operacyjny i wyszukiwarka internetowa użytkownika oraz strona internetowa
  • z której użytkownik przeszedł na naszą stronę

Dane wymienione powyżej są używane przez nas tylko do celów statystycznych. Korzystamy z nich, aby w oparciu o Państwa potrzeby, aktualizować naszą stronę.

Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych oraz ich przeznaczenie
Dane osobowe mogą być przez nas tylko wtedy pobrane, jeżeli zostaną nam przez Państwo podane w wystosowanym do nas zapytaniu drogą mailową albo przez użycie formularza znajdującego się pod zakładką Kontakt.

Dane osobowe są przez nas pobierane i przetwarzane zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami prawnymi o ochronie danych osobowych i wyłącznie w celu realizacji Państwa zapytań i zleceń. Aby umożliwić Państwu korzystanie z naszych usług oraz zapewnić realizację Państwa zleceń współpracujemy z innymi usługodawcami (np. z dostawcami listów i paczek). Ci usługodawcy są zobowiązani przez nas do zachowania poufności.