Erklæring om databeskyttelse

Med følgende privatlivspolitik informerer vi dig om omfanget og brugen af dine personlige data, som vi indsamler og behandler i sammenhæng med vores hjemmeside. Derudover informerer vi dig om det formål, som vi indsamler og behandler dataene til, og hvilke rettigheder du har under databeskyttelsesprincippet i henhold til den europæiske databeskyttelsesforordning.

 

 

1. Navn og kontaktoplysninger for den partner, der er ansvarlig for behandlingen

Denne privatlivspolitik gælder for databehandling af:

Verband der Europäischen Bettfedern- und Bettwarenindustrie e.V. (ansvarlig i det følgende: Fru Dr. Juliane Hedderich, forretningsfører), Thomas-Mann-Straße 9, 55122 Mainz, Tel.: +49 (0) 6131- 588560, e-mail: info(at)edfa.eu

 

2. Indsamling og opbevaring af personoplysninger og arten og formålet med deres brug

2.1 Ved besøg på hjemmesiden

Når du indtaster vores hjemmeside http://www.nomite.de sender browseren, der bruges på din enhed, automatisk information til serveren på vores hjemmeside Disse informationer gemmes sikkert og temporært i en såkaldt logfil. Følgende oplysninger bliver indsamlet uden, du gør noget, og gemt indtil automatisk sletning:

 • IP-adressen på den anmodende computer,
 • Dato og tidspunkt for adgang,
 • Navn og URL for den hentede fil,
 • Hjemmeside hvorfra der er adgang (referrer URL),
 • brugt browser og, hvis det er relevant, operativsystemet på din computer samt navnet på din adgangsleverandør.

De nævnte data behandles af os til følgende formål:

 • Sikring af en jævn forbindelse af hjemmesiden,
 • Sikring af komfortabel brug af vores hjemmeside,
 • Sikre komfortabel brug af vores hjemmeside,
 • til yderligere administrative formål.

Retsgrundlaget for databehandling er § 6 stk. 1 s. 1 lit. f DSGVO. Vores legitim interesse følger af de ovenfor anførte formål for dataindsamling. Under ingen omstændigheder vil vi bruge de indsamlede data med henblik på at drage konklusioner på din person.
Derudover bruger vi cookies, når du besøger vores hjemmeside.

2.1.1. Cookies

Vi har cookies på vores hjemmeside. Disse er små filer, som din browser automatisk opretter, og som gemmes på din enhed (laptop, tablet, smartphone osv.), når du besøger vores websted. Cookies beskadiger ikke din enhed, indeholder ikke virus, trojanske heste eller anden skadelig software.

I cookien gemmes oplysningerne, som hver følger i forbindelse med den specifikke terminal, der anvendes. Dette betyder dog ikke, at vi straks er opmærksomme på din identitet.

På den ene side tjener brugen af cookies til at gøre brugen af vores tilbud mere behageligt for dig. For eksempel bruger vi såkaldte session cookies til at genkende, at du allerede har besøgt individuelle sider på vores hjemmeside. Disse slettes efter besøg på vores hjemmeside.

Derudover bruger vi også midlertidige cookies, der er gemt på din enhed i en bestemt periode, for at forbedre brugervenligheden. Hvis du besøger vores websted igen for at benytte vores tjenester, genkendes det automatisk, at du allerede har været hos os, og hvilke input og indstillinger du har lavet, så du behøver ikke genindtaste dem.

På den anden side bruger vi cookies til statistisk registrering af brugen af vores hjemmeside og at evaluere det med det formål at optimere vores tilbud. Disse cookies giver os mulighed for automatisk at genkende, når du besøger vores websted igen, at du allerede har været hos os. Disse cookies slettes automatisk efter en bestemt tid.

De data, der behandles af cookies, tjener de formål, der er nævnt, for at beskytte vores legitime interesser såvel som tredjemands for den teknisk fejlfri og optimerede udbud af sine tjenester i henhold til § 6, stk. 1, punkt 1, stk. 1. F DSGVO.

De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog konfigurere din browser, så der ikke er gemt cookies på din computer, eller sådan, at der altid vises en besked, før en ny cookie oprettes. Dog kan deaktivering af cookies føre til, at du ikke kan bruge alle funktioner på vores hjemmeside.

2.1.2. Analyse-/Tracking-Tools

2.1.2.1. Google Analytics

Vi bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc, for at tilpasse og løbende optimere vores sider. (https://www.google.dk/intl/dk/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; herefter „Google“). I denne sammenhæng oprettes pseudonymiserede brugsprofiler, og der bruges cookies (se punkt 4). Oplysningerne fra cookien om din brug af denne hjemmeside som

 • Browser-type/-version,
 • anvendt operativsystem,
 • Referrer-URL (den sidst besøgte side),
 • Værtsnavn på den anvendte computer (IP-adresse),
 • Tidspunkt for server-anmodning,

overføres til en Google-server i USA og gemmes der. Oplysningerne bruges til at evaluere brugen af hjemmesiden, at lave rapporter om hjemmesideaktiviteter og endvidere til at levere andre tjenester relateret til hjemmesideaktiviteten og internetbrug med henblik på markedsundersøgelser og behovsmålrettet webdesign. Disse oplysninger kan også overføres til tredjeparter, hvis det kræves i henhold til loven, eller hvis tredjeparter behandler disse data j. fr. ordren. Dine data fra din IP-adresse vil under ingen omstændigheder blive ført sammen med andre data fra Google. IP-adresserne er anonymiserede, så en tildeling ikke er mulig (IP-maskering).

Du kan forhindre installation af cookies i browsersoftwarens indstillinger; men vi gør opmærksom på, at i så fald kan ikke alle funktioner på denne hjemmeside udnyttes fuldt ud.

Du kan yderligere forhindre cookiens indsamling af data og data relateret til dit brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere en browser-tilføjelse(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk).

Yderligere oplysninger om datasøgning i forbindelse med Google Analytics finder du i Google Analytics-Hjælp (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

2.2. Ved brug af vores kontaktformular

For spørgsmål af enhver art tilbyder vi dig mulighed for at kontakte os via en formular, der findes på hjemmesiden. Det er nødvendigt at angive dit for- og efternavn, dit telefonnummer og en gyldig e-mailadresse, så vi ved, hvem forespørgslen kom fra og kan besvare den enten via telefon eller e-mail. Specifikationen af yderligere data er ikke påkrævet.

Behandlingen af data med det formål at kontakte os, eller som sker gennem os i overensstemmelse med § 6, stk. 1, punkt 1, lit. a DSGVO baseret på dit frivilligt godkendte samtykke. De personoplysninger, der indsamles af os for brug af kontaktformularen eller svarformularen, slettes automatisk efter afslutningen af den anmodning, du har foretaget.

 

3. Videregivelse af data

En overførsel af dine personlige oplysninger til tredjeparter til andre formål end dem, der er angivet nedenfor, finder ikke sted. Vi deler kun dine personlige oplysninger med tredjeparter, hvis:

 • du er i henhold til § 6, stk. 1 s. 1 lit. en DSGVO har givet udtrykkeligt samtykke til dette
 • dette er lovligt tilladt og i henhold til § 6 stk. 1 sætning 1. b DSGVO er påkrævet til afvikling af kontraktforhold med dig (f.eks. post/pakkeservices, afvikling af betalinger),
 • i tilfælde af at oplysning i henhold til § 6, stk. 1, punkt 1, lit. c DSGVO er en juridisk forpligtelse eller
 • en offentliggørelse i henhold til § 6, stk. 1, punkt 1, lit. DSGVO finder sted for at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav, også mod kontraherende parter, eller den konstante analyse og forbedring af vores tilbud samt opretholdelse af vores tilbuds tiltrækningskraft er nødvendig (f.eks. kundeliste, analyse af databaser, reklameforanstaltninger, tilbyde moderne tekniske løsninger) og der ingen grund er til at antage, at du har en overvejende legitim interesse for ikke at videregive dine oplysninger.

For så vidt som vi benytter tredjeparts ydelser som processorer i henhold til GDPR for vores processer, opretholder vi de nødvendige kontraktforhold i henhold til artikel 28 DSGVO.
En overførsel af data til tredjeparter i lande uden for EU (tredjelande) finder kun sted, hvis og i det omfang du har givet sit samtykke til det, eller hvis vi har en legitim tvingende interesse. Hvis en sådan dataoverførsel finder sted, sikrer vi kontraktmæssigt, at den stedlige datamedarbejder overholder et databeskyttelsesniveau svarende til Den Europæiske Unions.

 

4. De berørtes rettigheder

Du har ret til

 • i overensstemmelse med artikel 15 DSGVO, at anmode om oplysninger om dine personlige oplysninger behandlet af os. Især kan du forlange oplysninger om behandlingsformål, kategorien af personoplysninger, de kategorier af modtagere, som dine data har afsløret eller vil afsløre, den planlagte tilbageholdelsesperiode, retten til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller genmæle, retten til at klage, kilden til dine data, hvis de ikke er indsamlet fra os, samt eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering og i givet fald meningsfuld information om dine detaljer;
 • i henhold til artikel 16 DSGVO, straks at kræve korrektion af urigtige eller fuldstændiggørelse af personoplysninger, der er lagret af os,
 • i overensstemmelse med artikel 17 DSGVO, kræve sletning af dine personlige data, som er opbevaret af os, undtagen hvor behandlingen til udøvelse af retten til ytringsfrihed og information til opfyldelse af en retlig forpligtelse af hensyn til almen interesse eller for påstand, udøvelse eller forsvar af retlige krav er påkrævede;
 • i overensstemmelse med art. 18 GDPR at kræve begrænsning af behandlingen af dine personlige data, for så vidt som nøjagtigheden af dataene bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, men du afviser dog deres sletning, og vi har ikke længere brug for dataene, men du har gjort gældende, udøvet eller forsvaret juridiske krav, eller du har gjort indsigelse mod forarbejdning i overensstemmelse med Art. 21 GDPR;
 • i henhold til artikel 20 GDPR at få dine personlige informationer, du har oplyst os, i et struktureret, gangbart og maskinlæsbart format eller at anmode om overførsel til en anden ansvarlig person;
 • i henhold til § 7, stk. 3 DSGVO at tilbagekalde den en gang givne tilladelse. Som følge heraf har vi for fremtiden ikke lov til at fortsætte databehandlingen baseret på dette samtykke og
 • i henhold til artikel 77 GDPR at klage til en tilsynsmyndighed. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheden for din sædvanlige bopæl eller for arbejdspladsen eller hjemstedet for vores forening.

 

5. Ret til indsigelse

Hvis dine personoplysninger behandles på baggrund af legitime interesser i overensstemmelse j. fr. § 6, stk. 1, s. 1 lit. f DSGVO, har du ret til at indsende indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med Art. 21 DSGVO, forudsat at der er grund til dette som følge af din særlige situation eller indsigelsen er rettet mod direkte reklamer. I sidstnævnte tilfælde har du en generel indsigelsesret, som gennemføres af os uden at specificere en bestemt situation. Hvis du vil udøve din ret til tilbagekaldelse eller indsigelse, så send en e-mail til <info(at)edfa.eu>.

 

6. Datasikkerhed

Vi bruger den udbredte SSL (Secure Socket Layer) sammen med det højeste niveau af kryptering, der understøttes af din browser, når du besøger vores hjemmeside. Som regel er disse en 256-bit kryptering. Hvis din browser ikke understøtter 256-bit kryptering, bruger vi i stedet 128-bit v3-teknologi. Hvis en enkelt side på vores hjemmeside er krypteret, vises den lukkede visning af nøgle- eller låseikonet i den nederste statuslinje i din browser.

Vi træffer også passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvis eller totalt tab, ødelæggelse eller mod uautoriseret adgang fra tredjeparter (f.eks. Firewall system). Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

 

7. Aktualitet og ændring af denne databeskyttelseserklæring

Denne sikkerhedserklæring er aktuel og har status maj 2018:
Som et resultat af den videre udvikling af vores hjemmeside og tilbud deraf eller på grund af ændrede juridiske eller officielle krav, kan det være nødvendigt at ændre denne privatlivspolitik. Den nuværende privatlivspolitik kan til enhver tid ses og udskrives på hjemmesiden på  https://www.nomite.de/dk/databeskyttelse/.