Datavernerklæring

Med denne datavernerklæringen informerer vi deg om omfanget og bruken av personopplysninger som vi innhenter og behandler i tilknytning til nettstedet vårt. Videre informerer vi deg om hvorfor vi innhenter og behandler personopplysninger samt hvilke datavernrettigheter du har i henhold til EUs personvernforordning.

 

 

1 Navn og kontaktinformasjon for ansvarlig behandler av personopplysninger

Denne dataverninformasjonen gjelder for behandling av personopplysninger utført av

Verband der Europäischen Bettfedern- und Bettwarenindustrie e.V. (heretter innholdsansvarlig: Frau Dr. Juliane Hedderich, daglig leder), Thomas-Mann-Straße 9, 55122 Mainz, telefon: 06131- 588560, e-post: info(at)edfa.eu

 

2 Innhenting og oppbevaring av personopplysninger samt type bruk og formål med bruken

2.1 Under nettstedsbesøk

Når du viser nettstedet vårt, www.edfa.eu, sender automatisk nettleseren på sluttenheten din informasjon til serveren på nettstedet vårt. Denne informasjonen lagres midlertidig i en såkalt loggfil. Følgende informasjon innhentes og lagres inntil den automatisk slettes:

 • IP-adressen til datamaskinen din
 • dato og klokkeslett for visningen
 • navn på og URL for den åpnede filen
 • nettstedet du kommer fra (henvisende URL)
 • nettleseren og ev. operativsystemet på datamaskinen din samt navn på internettleverandøren.

Vi behandler de nevnte dataene for følgende formål:

 • sikre stabilitet på nettstedet vårt
 • sikre komfortabel bruk av nettstedet vårt
 • evaluere systemsikkerhet og -stabilitet
 • andre administrative formål

Rettslig grunnlag for databehandlingen er art. 6 første ledd s. 1 lit. f i EUs personvernforordning. Vår legitime interesse fremgår av ovenfornevnte formål for datainnhenting. Vi vil aldri bruke de innhentede dataene til å identifisere deg.
Videre bruker vi informasjonskapsler når du besøker nettstedet vårt.

2.1.1. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på siden vår. Informasjonskapsler er små filer som nettleseren din oppretter automatisk, og som lagres på sluttenheten din (bærbar pc, nettbrett, smarttelefon o.l.) når du besøker siden vår. Informasjonskapsler skader ikke sluttenheten din, og de inneholder ingen virus, trojanere eller annen skadelig programvare.

På informasjonskapselen lagres informasjon om den aktuelle sluttenheten. Dette betyr imidlertid ikke at vi kan identifisere deg.

Informasjonskapsler gjør at det blir mer behagelig for deg å bruke nettstedet vårt. Vi bruker f.eks. såkalte øktinformasjonskapsler for å kunne se at du har vist bestemte sider på nettstedet vårt. Disse slettes automatisk når du har forlatt siden vår.

Videre bruker vi også midlertidige informasjonskapsler med tanke på brukervennlighet. Disse lagres i en bestemt tid på sluttenheten din. Dersom du besøker siden vår på nytt for å bruke tjenestene våre, ser vi automatisk at du har vært innom før, samt hvilke inntastinger og innstillinger du har foretatt. På den måten slipper du å gjøre alt på nytt.

For det andre bruker vi informasjonskapsler for å registrere bruken av nettstedet vårt statistisk og evaluere optimering av tilbudet vårt til deg. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å registrere at du har vært hos oss før når du besøker siden vår. Disse informasjonskapslene slettes automatisk etter en viss tid.

Dataene som behandles via informasjonskapsler, er nødvendige for å kunne ivareta våre legitime interesser samt interessene til tredjeparter med tanke på teknisk feilfri og optimert tilgjengeliggjøring av disses tjenester i henhold til art. 6 første ledd s. 1 lit. f i EUs personvernforordning.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk informasjonskapsler. Du kan imidlertid konfigurere nettleseren din slik at ingen informasjonskapsler lagres på datamaskinen din eller du alltid får beskjed før en ny informasjonskapsel lagres. Fullstendig deaktivering av informasjonskapsler kan imidlertid medføre at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet vårt.

2.1.2. Analyse-/sporingsverktøyer

2.1.2.1. Google Analytics

Med tanke på behovsavhengig utforming og fortløpende optimering av sidene våre bruker vi Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (https://www.google.no/intl/no/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; heretter kalt «Google»). I denne sammenhengen opprettes det pseudonymiserte brukerprofiler og brukes informasjonskapsler (se pkt. 4). Informasjonen om din bruk generert av informasjonskapselen, f.eks.

 • nettlesertype/-versjon
 • operativsystem
 • henvisende URL (sist besøkte side)
 • vertsnavn på den aktuelle datamaskinen (IP-adresse)
 • klokkeslett for serverforespørselen

overføres til en server i USA og lagres der. Denne informasjonen brukes til å evaluere bruken av nettstedet, utarbeide rapporter om nettstedsaktivitetene og kunne tilby ytterligere tjenester i forbindelse med bruken av nettstedet med tanke på markedsundersøkelser og behovsavhengig utforming av disse internettsidene. Denne informasjonen overføres også til tredjeparter dersom dette er lovpålagt eller tredjeparter behandler disse dataene på oppdrag fra oss. Din IP-adresse knyttes aldri sammen med andre Google-data. IP-adressene anonymiseres (IP-maskering), slik at de ikke kan brukes til identifisering.

Du kan blokkere informasjonskapsler i nettleserprogramvaren. Vi understreker imidlertid at dette kan medføre at ikke alle nettstedsfunksjonene kan brukes fullt ut.

Videre kan du forhindre behandling av dataene generert av informasjonskapselen og dataene i tilknytning til din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) samt Googles behandling av disse dataene ved å laste ned og installere et programtillegg for nettleseren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no).

Mer informasjon om datavern i sammenheng med Google Analytics finner du f.eks. under Hjelp i Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no).

2.2. Ved bruk av kontaktskjemaet vårt

Dersom du skulle ha spørsmål, kan du ta kontakt med oss via et kontaktskjema på nettstedet vårt. Oppgi fornavn og etternavn, telefonnummer og gyldig e-postadresse, slik at vi vet hvem forespørselen kommer fra og kan svare enten via telefon eller e-post. Det er ikke nødvendig å oppgi andre data.

Databehandling i forbindelse med kontakt skjer i henhold til art. 6 første ledd s. 1 lit. a i EUs personvernforordning og på grunnlag av frivillig samtykke gitt av deg. Personopplysningene vi innhenter ved bruk av kontaktskjemaet eller skjemaet for oppringning, slettes automatisk når din forespørsel er ferdigbehandlet.

 

3 Videreformidling av data

Vi videreformidler ikke personopplysningene dine til tredjeparter for andre formål enn det som er oppgitt i det følgende. Vi videreformidler bare personopplysningene dine til tredjeparter dersom

 • du har gitt uttrykkelig samtykke til dette i henhold til art. 6 første ledd s. 1 lit. a i EUs personvernforordning
 • dette er lovlig og nødvendig for å kunne gjennomføre kontraktsforhold med deg (f.eks. post-/pakketjenester, betalinger) i henhold til art. 6 første ledd s. 1 lit. b i EUs personvernforordning
 • dette er lovpålagt i henhold til art. 6 første ledd s. 1 lit. c i EUs personvernforordning
 • dette er nødvendig med tanke på å kunne gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav (også overfor kontraktspartnere), eller med tanke på kontinuerlig analyse og forbedring av nettstedet vårt samt opprettholdelse av nettstedets attraktivitet (f.eks. føre kundelister, analysere databaser, annonsere, tilby moderne tekniske løsninger) og det ikke er noen grunn til å tro at du har en vektig legitim interesse i at personopplysningene ikke videreformidles i henhold til art. 6 første ledd s. 1 lit i EUs personvernforordning

Dersom vi tar i bruk tjenester fra tredjeparter som oppdragsbehandlere for våre behandlingsprosesser i henhold til EUs personvernforordning, inngår vi nødvendige kontraktsforhold i henhold til art. 28 i EUs personvernforordning.
Formidling av data til tredjeparter i land utenfor EU (tredjeland) skjer bare dersom du har samtykket til dette eller vi har en legitim, vektig interesse i det. Ved slik videreformidling av data inngår vi en kontrakt som sikrer at datavernnivået i det aktuelle tredjelandet (de aktuelle tredjelandene) tilsvarer nivået i EU.

 

4 Dine rettigheter

Du har

 • i henhold til art. 15 i EUs personvernforordning rett til å få informasjon om personopplysningene vi behandler I særdeleshet kan du kreve informasjon om formålene med behandlingen, kategoriene av personopplysninger, kategoriene av mottakere som personopplysningene dine ble/blir gjort kjent for, planlagt lagringstid, rett til korreksjon, sletting, begrenset behandling eller nekting, klagerett, dataenes opprinnelse forutsatt at de ikke er innhentet av oss samt informasjon om automatiske beslutningsprosesser inkludert profilering og ev. vektig informasjon.
 • i henhold til art. 16 i EUs personvernforordning rett til umiddelbart å få korrigert uriktige personopplysninger og komplettert ufullstendige personopplysninger som er lagret hos oss
 • i henhold til art. 17 i EUs personvernforordning rett til å kreve sletting av personopplysningene dine som er lagret hos oss, så fremt vi ikke må behandle dem for å kunne utøve vår rett til fri meningsytring og informasjon, for å kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, av hensyn til offentligheten eller for å kunne gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav
 • i henhold til art. 18 i EUs personvernforordning rett til å kreve begrenset behandling av personopplysningene dine dersom du bestrider riktigheten av dataene, dersom behandling er ulovlig, men du ikke vil ha dem slettet og vi ikke lenger trenger dem, men du trenger dem for å kunne gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav eller du har nektet behandling i henhold til art. 21 i EUs personvernforordning.
 • i henhold til art. 20 i EUs personvernforordning rett til å motta personopplysningene som du har gjort tilgjengelig for oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller kreve at opplysningene overføres til en annen databehandlingsansvarlig
 • i henhold til art. 7 tredje ledd i EUs personvernforordning rett til når som helst å trekke tilbake et gitt samtykke til behandling av personopplysninger ved å kontakte oss. Vi vil da avslutte databehandlingen som dette samtykket gjaldt.
 • i henhold til art. 77 i EUs personvernforordning rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Som regel kan du kontakte din lokale tilsynsmyndighet, arbeidsplassen din eller vårt hovedkontor.

 

5 Rett til å nekte

Dersom personopplysningene dine behandles på grunnlag av legitime interesser i henhold til art. 6 første ledd s. 1 lit. f i EUs personvernforordning, har du i henhold til art. 21 i EUs personvernforordning rett til å nekte behandling av opplysningene forutsatt at det foreligger personlige grunner eller vi bedriver personlig reklame. I sistnevnte tilfelle har du en generell rett til å nekte, og vi vil avslutte behandling av personopplysningene dine uten å etterspørre grunn. Dersom du vil gjøre bruk av din rett til å nekte behandling av personopplysningene dine, kan du sende en e-post til <info(at)edfa.eu>.

 

6 Datasikkerhet

Når du besøker nettstedet vårt, bruker vi den utbredte SSL-metoden (Secure Socket Layer) samt høyeste krypteringsgrad som nettleseren din støtter. Som regel dreier det seg om en kryptering med 256 biter. Dersom nettleseren din ikke støtter kryptering med 256 biter, vil vi isteden bruke 128-bitersteknologien v3. Hvorvidt en enkeltside på nettstedet vårt overføres kryptert, ser du på skål-/låssymbolet («låst» ved kryptering) på statuslinjen nederst i nettleseren din.

For øvrig iverksetter vi egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dataene dine mot tilfeldig eller forsettlig manipulasjon, delvis eller fullstendig tap, ødeleggelse og uautorisert adgang for tredjeparter (f.eks. ved hjelp av brannmur). Våre sikkerhetstiltak forbedres fortløpende i takt med den teknologiske utviklingen.

 

7 Oppdatering og endring av denne datavernerklæringen

Denne datavernerklæringen er oppdatert og gyldig per mai 2018. Videreutvikling av nettstedet vårt og tilbudene på den eller endrede lover og bestemmelser hhv. pålegg fra myndighetene kan gjøre det nødvendig å endre denne datavernerklæringen. En oppdatert datavernerklæring kan vises og skrives ut på nettstedet, https://www.nomite.de/no/datavernerklaering/.